SÁIK Székhelyintézmény

Friss információk

Tisztelt Szülők!


2021. május 10. napjától az általános iskola 1-8. évfolyamai jelenléti oktatásban vesznek részt.
Továbbá tájékoztatom az 1-8. évfolyamon tanuló gyerekek szüleit,
hogy a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdésésnek c) pontja értelmében az intézményvezetőnek alapos indokkal lehetősége van a tanulói távolmaradás igazoltnak tekintésére.
Az a szülő, aki a járványügyi helyzetre való hivatkozással kérvényt szeretne benyújtani, az a kérvényét aláírásával ellátva személyesen az intézmény portájára leadva, vagy a következő e-mail címre eljuttatva teheti meg: devcsicsa@gagarin-starjan.edu.hu
Szeretném kiemelni, hogy jelenléti oktatás esetén nincs digitális oktatás! A tanuló a KRÉTA felületen keresztül a házi feladatokat megkapja. Ugyanakkor felhívom szíves figyelmüket hogy a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletének az igazolt és igazolatlan hiányzásokra vonatkozó szabálya változatlanul érvényes, tehát 250 órát meghaladó hiányzás esetén, amennyiben a tanuló teljesítménye a tanítási év folyamán érdemjeggyel nem volt értékelhető, osztályozóvizsgával teljesítheti a tanév kötelezettségeit. Az osztályozó vizsga egy lehetőség, amivel eredményesen, a kellő tudás birtokában tudják lezárni gyermekeik a tanévet. Ennek szükségességét a pedagógusok és az intézmény tudja reálisan megítélni.
Annak érdekében, hogy a nevelés-oktatás zavartalanul és biztonságosan folytatódjon továbbra is be kell tartani a tanév kezdete előtt közétett biztonsági intézkedéseket (maszk viselése, kézfertőtlenítés, testhőmérséklet-mérés stb…) Kérjük, hogy beteg gyermekeiket továbbra se hozzák be az intézménybe!

Megértő együttműködésüket köszönöm.

Salgótarján, 2021. 05. 07.

Devcsics Annamária
intézményegység-vezető

Étkezési díj befizetése
2021. május 10.
Tisztelt Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a 2021. május havi étkezési díjak befizetésének időpontja:
2021.05.12., szerda
07:10–12:00 12:30–15:40

2021.05.13., csütörtök
07:10–12:00 12:30–15:40


Etika - hittan oktatás
2021. május 6.
Tisztelt Szülők!
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló rendelet 74/A4 az állami általános iskolában az etika óra helyett választható hit – és erkölcstan oktatás megszervezésére vonatkozó szabályok szerint:
„Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit – és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett bevett egyház, illetve belső egyházi jogi személye képviselőjével.”
Kérjük Önöket, hogy amennyiben változtatni szeretnének a 2021/22-es tanévre vonatkozóan, a fentieknek megfelelően 2021. május 20-ig tegyék meg nyilatkozatukat.
Az erre vonatkozó letölthető dokumentum az Intézmény honlapján megtalálható (kérjük dátummal és aláírással ellátni).
Üdvözlettel
Devcsics Annamária sk.
intézményegység-vezetőMájusfa állítás
2021. április 29.
Iskolánk sajátossága a néphagyományokra épülő művészeti nevelés. Tanórák és napközis foglalkozások keretében elevenítjük fel a néphagyományokat.
H
Föld napja - rádiós műsor
2021. március 12.

Névadónkra emlékezünk
2021. április 12.

Suliújság új száma
2021. március 22.
Megjelent a Suliújság újabb száma, amely letölthető az alábbi hivatkozás segítségével.
Március 15. - rádiós műsor
2021. március 12.

Vészhelyzeti étkezés
2021. március 9.
Tisztelt Szülők!
Az önkormányzat határozata alapján biztosítjuk a tanulóknak az ebédet, az alábbiak szerint:
 1. Azon tanulók részére, akik a napközbeni felügyeletben nem vesznek részt, 3 osztóponton; elvitelre – edényzet szükséges:
  a. SÁI Kollégiuma (Salgótarján, Petőfi út 96.)
  b. SÁI Petőfi S. Tagiskolája (Salgótarján, Acélgyári út 24.)
  c. SÁI Arany J. Tagiskolája (Salgótarján, Budapesti út 66.)
 2. Azon tanulók részére, akik napközbeni felügyeletben részt vesznek, az intézményükben.
Az igényeket az étkezést megelőző nap 10:00-ig az osztópont megjelölésével, írásban {ottmarne@gagarin-starjan.edu.hu} szükséges jelezni!
 
 
Tisztelt Szülők!
A digitális oktatás ideje alatt a következő telefonszámon, vagy e-mail címen tudnak elérni, ha bármilyen kérdésük, vagy problémájuk adódna:
devcsicsa@gagarin-starjan.edu.hu
06 30 798 6115
Devcsics Annamária
intézményegység-vezető

 
 
Felhívjuk az ügyeletet igénylő tanulók szüleinek figyelmét arra, hogy 2021. március 8-án étkezést még nem tudunk biztosítani.
Megértésüket köszönjük!

Digitális oktatás
2021. március 4
Tisztelt Szülők!
A mai napon Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a járvány megfékezése érdekében hozott intézkedések körében az általános iskolák 2021. március 8. napjától átállnak a digitális tanrendre.

A digitális oktatás időtartama: 2021. március 08 - 2021. március 31.

A tavaszi szünet első napja 2021. április 01., utolsó napja 2021. április 06.
Első tanítási nap a szünet után 2021. április 07. szerda!

Kérem Önöket, hogy a holnapi nap folyamán (03.05.) vigyék el az iskolából a tanulók minden taneszközét, felszerelését.
Megértésüket köszönjük!
2021.március 04.
Devcsics Annamária
intézményegység-vezető

Nyilatkozat étkezési díj fizetésének módjáról
2021. március 2.
Tisztelt Szülők!
A Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata kérésére kérem Önöket, legyenek szívesek nyilatkozni arról, hogy március hónaptól átutalással vagy készpénzzel (a tanuló által befizetve) szeretnék kiegyenlíteni gyermekük étkezési díját.
A tanulóval megküldött nyilatkozaton várjuk szíves válaszukat 2021. március 9-ig.
Köszönjük együttműködésüket!
Iskolavezetés

A magyar kultúra napja - rádiós műsor
2021. január 22.

Étkezési díj változás
2020. december 17.
2021. január 1-től (a 30/2020. (X.29.) önkormányzati rendelet alapján)

Napközi/nap (tízórai, ebéd, uzsonna) 100%657,30- Ft
Napközi/nap (tízórai, ebéd, uzsonna) 50% 328,65- Ft
Menza/nap (csak ebéd) 100% 430,80- Ft
Menza/nap (csak ebéd) 50% 215,40- Ft

Karácsony
2020. december 18.
A Színjátszó szakkör karácsonyi műsorának filmváltozata.

Madáretető, madárodú kihelyezési program
2020. november 19.
Az Országos Magyar Vadászkamara Nógrád Megyei Területi Szervezete által szervezett madáretető, madárodú kihelyezési akcióprogramba intézményünkből a 2.a és 4.a osztály kapcsolódott be.
Martinstag műsor
2020. november 11.

Igazgatói utasítás a vírushelyzettel kapcsolatban
2020. november 9.
Figyelembe véve a vírushelyzet alakulását, az Operatív Törzs és a Megyei Tisztifőorvos ajánlását, a korábbiak mellett az alábbiakat rendelem el:
 • 2020. november 5-től a felső tagozaton a tanórákon is kötelező a maszk viselése minden tanuló és pedagógus számára.
 • szóbeli felelet időtartamára a maszk viselésétől el lehet tekinteni.
Indokaim:
 • Az 1,5 méteres távolság nem mindig tartható.
 • a hideg idő miatt a tanóra közben már nem szellőztetünk nagy mértékben, a meghűléses betegségek elkerülése érdekében.
Kérem utasításom végrehajtását! Ez az iskola közösségének és a családok egészségének védelmét szolgálja.

Salgótarján. 2020. november 5.
Mravcsik Sándor
a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium igazgatója

Pedagógusok fogadóórái
2020. október 5.
Tisztelt Szülők!
A járványügyi helyzetre való tekintettel, lehetőség szerint a fogadó órák megadott időpontjában telefonon keressék a pedagógusokat.
Ha a személyes találkozás elkerülhetetlen kérjük, előzetesen telefonon egyeztessenek a kollégákkal.
Megértésüket köszönjük!
Iskolavezetés

Járványügyi intézkedési terv kiegészítése
2020. október 1.
Tisztelt Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről, melyet az EMMi által kiadott intézkedési terv tartalmaz.
A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Kérjük, a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Az a gyermek, tanuló, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
2020. október 1-től az intézmény területére csak testhőmérséklet-mérés után lehet belépni az arra jogosultaknak.
Megértésüket köszönjük!
Iskolavezetés

Járványügyi intézkedési terv kiegészítése
2020. szeptember 9.
Az intézkedési terv 2.1 pontja az alábbiakkal egészül ki:
Az a gyermek, tanuló vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon marad, a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával vagy kórházi zárójelentéssel mehet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
A 2.13 pont az alábbiakkal egészül ki:
Szülő, kisérő nem léphet be az iskolába, csak az intézményvezető előzetes engedélyével, illetve kifejezetten szülők részére szervezett programon való részvétel céljából.
Iskolavezetés

Államilag finanszírozott tanuló balesetbiztosítás
2020. február 26.
A Magyar Állam nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre - 2020. január 1-től 2021. december 31-ig tartó időszakra - szóló szerződést kötött az UNIQA Biztosító Zrt.-vel annak érdekében, hogy az Általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően a biztosított korosztályba tartozó magyar állampolgárok államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.
Irodalomajánlás szülőknek
2019. december 11.
Szülők, pedagógusok figyelmébe ajánljuk!
Irodalomajánlás digitális világ, virtuális kontra valóság, közösségi média, viselkedészavar témában.
 
 
Tisztelt Szülők!
A koronavírus terjedése miatt, a Kormány elrendelése alapján 2021. március 8-tól az oktatás tantermen kívül, digitális formában kerül megszervezésre.
Kérem, hogy 2021. március 8-án hétfőtől, 2021. április 7-ig a gyermekek ne jelenjenek meg az iskolában!
Jelenlegi ismereteink szerint a digitális oktatás utáni első tanítási nap 2021. április 7. szerda.
A fenti intézkedéssel kapcsolatban ügyeleti elhelyezés kerül megszervezésére. Az ügyelet azon tanulók számára szervezik, akiknek különösen indokolt, szüleik gyermekük elhelyezését nem tudják megoldani.
A 111/2021.(III.6.) Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdése értelmében- tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed, felkéri a szülőket, hogy gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben- különös munkavégzés, védekezésben való részvétel- esetén vegyék igénybe!
Kérem, amennyiben gyermeke számára ügyeleti ellátást kér, azt a KRÉTA ÜZENETEK-en keresztül, vagy az adott iskola email címére, írásban, a kérelem pontos indoklásával együtt szíveskedjenek megküldeni!
Az ügyeletet 7.30-tól 16.00 óráig biztosítjuk.
A tanulás órarend szerint a KRÉTA DKT felületén fog történni, a tanulóknak be kell jelentkezniük a felületre és követniük kell a tanítási nap eseményeit. Ha nem vesz részt az oktatásban, az hiányzásnak minősül!
Az étkezés megszervezéséről a továbbiakban tájékoztatjuk a szülőket.
A gyermekétkeztetés biztosítása az önkormányzat feladata, a települési önkormányzattal való egyeztetés után tudunk tájékoztatást adni.
Felhívom a szülők figyelmét arra, hogy a digitális oktatási forma ideje alatt gondoskodjanak arról, hogy gyermekük kerülje a csoportos találkozásokat, egyénileg tartsák őket otthon!
Megértő együttműködésükre a továbbiakban folyamatosan számítok!
2021.03.06.
Mravcsik Sándor
intézményvezető

Nemzetközi Könyvajándék Nap
2021. február 23.
Köszönjük!
A Nemzetközi Könyvajándék Nap keretében iskolai könyvtárunk 114 db szép és értékes könyvvel gazdagodott!
Köszönjük minden ajándékozónak a felajánlást!
Várjuk az olvasni vágyó tanulókat a könyvtárba!
Vers- és prózamondó verseny
2021. február 23.
2021. február 16-án és 17-én rendhagyó módon került megrendezésre az alsósok számára meghirdetett „Vers- és prózamondó verseny” iskolai fordulója.
Farsang 2021
2021. február 14.
2021. február 12-én reggel hangulatos, farsangi rádiós műsorral köszöntöttek minket a 4. b osztály tanulói. Vidám, zenei betétekkel tarkított műsorukkal felelevenítették a farsanghoz kapcsolódó szokásokat. Tanítványaink ezen a napon jelmezbe öltözve érkezhettek iskolába.
Piros nap
2021. február 15.
Idén február 11-ére hirdettük meg az „Öltözz pirosba!” rendezvényt. Ennek keretében aprópénzt gyűjtöttünk. Szemet gyönyörködtető látvány volt a rengeteg piros ruhadarabot öltött kisdiák, akik ezzel is kifejezték szolidaritásukat az SOS gyermekfalvak lakói felé.Pályázati felhívás
2021. január 13.
A Salgótarjáni Tankerületi Központ pályázatot hirdet büfé helyiségek bérbe vételére
Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend szülők számára
2020. szeptember 2.

Tisztelt Szülők!
A 2020/2021. tanévben a koronavírus (COVID-19) járványveszélyre tekintettel intézményünkben az alábbi szabályok, intézkedések kerülnek bevezetésre a vírusfertőzés terjedésének megakadályozása érdekében.
1. Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja.
Kérjük, hogy amennyiben gyermekénél tüneteket észlel, a NNK (tisztiorvosi szolgálat) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. Ha az alábbi tüneteket észlelik gyermekükön, kérem, ne engedjék közösségbe: A leggyakoribb tünetek: láz, fáradtság, száraz köhögés.
Ritkább esetekben jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, torokfájás, hasmenés, légszomj.
Emellett az új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara, vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen tünet.
Ha az iskolában jelentkezik a fenti tünetek valamelyike, a gyermek azonnal elkülönítjük külön helyiségben, és értesítjük a szülőt. A szülő megérkezéséig a tanuló felügyeletét biztosítjuk.
Az iskolából koronavírus gyanúval hazaküldött gyermek csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe.
Amennyiben gyermeke krónikus betegségben szenved, az erről szóló orvosi igazolással kérheti, hogy gyermeke otthon, iskolába járás nélkül teljesítse tankötelezettségét. Ez az időszak igazolt hiányzásnak minősül. Ez alatt az iskola nem biztosít a tanuló számára online oktatást, de a tananyagot eljuttatja részére.
2. Az épületbe való belépés rendje
Az intézmény épületébe csak a tanulók és az itt dolgozók léphetnek be kézfertőtlenítés után. Az alsó tagozatos tanulók a főbejáratot, a felső tagozatos tanulók a terasz felőli bejáratot használják reggel érkezéskor, a szünetekben az udvarra történő levonuláskor. Külön kérjük az 1. osztályos tanulók szüleit, hogy ők is csak az iskola épületéig kísérjék gyermeküket és a tanítás végén is itt várják meg a tanulókat.
Az első tanítási napon az osztályt tanító pedagógus az iskola előtt fogja várni a gyerekeket, innen a tanulók – szülők nélkül – együtt mennek be az osztálytermükbe.
3. A tanulók iskolában tartózkodása
Az intézmény belépéskor biztosítja a tanulóknak a kézfertőtlenítőt és a mellékhelyiségekben a folyékony szappant. Kérjük, otthon is hívják fel a gyermekek figyelmét a rendszeres és alapos kézmosás fontosságára.
A tanulóknak szájmaszk használata a folyosón és a közösségi terekben, az étkezésre várva a sorban kötelező. A mosható szájmaszkot a szülőnek kell biztosítani, amit a tanulónak a tömegközlekedési eszközön való utazás során is viselnie kell, ha azzal jár iskolába. Az osztálytermekben fokozott szellőztetés mellett folyik a munka. Kérjük, hogy a gyermeke ruházata ennek megfelelő legyen.
A csoportosulások elkerülése érdekében jelző csíkok felragasztása (büfé, ebédlő), ügyeleti rend változtatását vezettük be. Kérem, Ön is hívja fel gyermeke figyelmét ezek elkerülésére, a társaival való iskolán kívüli közös programok mellőzésére.
Intézményünkben az iskolai büfé az alábbi intézkedések mellett működik:

 • A büfénél való sorban állás során a másfél méteres távolságot be kell tartani. Ennek betartását ügyeletes tanár ellenőrzi, illetve vonalakat festettünk fel.
 • A sorban állás alatt szájmaszk használata kötelező.
 • A büfét üzemeltető vállalkozó kézfertőtlenítőt biztosít a büfénél.
Énekkari órák nem lesznek. A testnevelés órákat - az időjárás függvényében - szabadtéren tartjuk. Kérjük, megfelelő felszerelés biztosítását.
4. A szülőkkel való kapcsolattartás módja
A szülőkkel való kapcsolattartás közvetlen találkozás nélkül, online módon, a KRÉTA üzeneteken keresztül, vagy e-mailben, illetve telefonon biztosított.
Az intézmény elérhetőségei: az intézmény honlapján megtalálhatók.
A pedagógusok saját elérhetőségeikről az első héten további tájékoztatást adnak, addig is használják a KRÉTA rendszer üzenet funkcióját.
5. A belépés és az intézményben való tartózkodás szabályai külső személyek részére
Az iskola tanulóin és dolgozóin kívül bármely külső személy, így a szülők is csak rendkívüli esetben, előre egyeztetett időpontban léphetnek be az épületbe kézfertőtlenítés után. Az érkezőket az épület portáján a portás… (dolgozó) fogadja és kíséri a fogadó személyhez. Az épület teljes területén szájmaszk használata kötelező. Az intézményt az ügyintézés után kötelesek azonnal, a legrövidebb úton elhagyni.
6. A hagyományos oktatási rendtől való eltérés esete
Az intézmény digitális oktatásra csak az Operatív Törzs javaslatára, az EMMI miniszterének döntése alapján állhat át. Az eddigi tapasztalatokat felhasználva ebben az esetben KRÉTA. platformon keresztül tartják a pedagógusok a kapcsolatot a tanulókkal. A zavartalan átállás érdekében az első két hétben felmérésre kerül a diákok eszközellátottsága, illetve bemutatjuk a használt oktatási platformokat, segítünk a regisztrációban.
A szülők szintén tájékoztatást kapnak az oktatási platformok használatáról, annak érdekében, hogy nyomon tudják követni gyermekük tanulmányait.
A fenti intézkedések bevezetésére mindannyiunk érdekében van szükség, ezért kérem maradéktalan betartásukat.
Kérem továbbá, hogy csak hivatalos helyen informálódjanak. Hiteles információkat találnak a https://koronavirus.gov.hu/ és https://www.oktatas.hu/ oldalakon, az iskolánkra vonatkozóan pedig az intézmény honlapján, illetve a KRÉTÁ-keresztül küldött üzenetekben. A közösségi oldalak és a médiában elhangzó hírek nem számítanak hiteles forrásnak.
Köszönöm megértésüket és felelősségteljes hozzáállásukat.
Kelt: Salgótarján, 2020. szeptember 01.
Tisztelettel:
Devcsics Annamária
intézményvezető


Az iskola nyitvatartási ideje
2015. január 1.
Tisztelt Szülők!
2011. április 6-tól az iskola nyitvatartási ideje megváltozott.
Nyitás: 7.00
Zárás: 22.00

Speciális étrend igénylése
2018. augusztus 23.
A speciális étrendet igénylő tanulók számára nyilatkozat és tájékozató letölthető az alábbi hivatkozásokról.
Az iskolai könyvtár nyitva tartása
2018. szeptember 1.
Hétfő 10.00-14.00
Kedd 10.00-15.00
Szerda 10.00-15.00
Csütörtök 10.00-15.00
Péntek 10.00-14.00

Beszámoló a Talent alapítvány tevékenységéről
2019. június 22.

Új csengetési rend
2019. október 22.
Érvényes 2019. november 4-től.
1. óra7.55-8.40
2. óra8.55-9.40
3. óra9.55-10.40
4. óra10.50-11.35
5. óra11.45-12.30
6. óra12.45-13.30
7. óra13.40-14.25

Országos idegen nyelvi mérés eredményei
2019. június 12.

Pedagógusok internetes elérhetőségei
2020. március 17.

Korai két tanítási nyelvű szülői tájékoztató
2021. március 7.
Bővebben
Angol óra 1. évfolyam
Angol óra 2. évfolyam
Angol óra 3. évfolyam
Angol óra 4. évfolyam

Járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend tanulók számára
2020. augusztus 28.
 • Amennyiben a védőtávolság nem tartható be a közösségi tereken, úgy az általános iskola felső tagozatában az ott tartózkodás idején, az intézmény magas tanulói létszámára való tekintettel, kötelező a szájat és orrot eltakaró maszk viselése. A tagintézmények szigorúbb intézkedéseket hozhatnak az iskola létszáma és az épület adottságainak megfelelően, dönthetnek a maszk kötelező viseléséről.
 • A megfelelő védőtávolság betartása különösen fontos a mosdókban, illetve az öltözőkben.
 • Az intézménybe érkezéskor, minden belépőnek alaposan kezet kell mosnia vagy fertőtlenítenie kell a kezét.
 • Illemhely használata után alaposan kezet kell mosni vagy fertőtleníteni kell a kezet.
 • Étkezések előtt és után mindenki alaposan mosson kezet és fertőtlenítse a kezét.
 • Kéztörlésre papírtörlőt kell használni! Használat közben törekedni kell arra, hogy ne pazaroljuk a papírtörlőt! A használt papírtörlőt a kijelölt gyűjtőedénybe kell belehelyezni!
 • Meg kell tanulni a köhögési etikettet!
  1. papírzsebkendőt kell használni köhögéskor, tüsszentéskor,
  2. (beleköhögés, beletüsszentés)
  3. majd a használt zsebkendőt a kukába kell dobni
  4. majd alaposan kezet kell mosni vagy esetleg kézfertőtlenítést kell végezni
  A tanulók figyelmébe ajánljuk:
 • Nagyon figyelni kell arra, hogy akkor menj reggelizni vagy ebédelni, amikor a neked kijelölt idő van! Kerüljük a csoportosulást!
 • Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott evőeszközöket, poharakat! Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 • Étkezéskor nem fogdossuk össze a kirakott kenyeret! Amit megfogsz, azt ki is kell venni!
 • Az iskola területén a tisztaságra fokozottan ügyelj!

Az iskolai oktatás munkarendje
2020. augusztus 25.
Tisztelt Szülők!
Nemzeti Köznevelési Törvény 27§ (2) bekezdése értelmében, az általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak. Ugyanezen törvény 46.§ (1) bekezdés a) pont szerint a tanulóknak kötelessége a 16 óráig szervezett egyéb foglalkozásokon részt venni. Ezek a szabályok minden évfolyamra vonatkoznak. (1-8.)
A törvényben foglaltak szerint a tanulók kötelező benntartózkodása 16:00 óráig tart, ezalól indokolt esetben az Nkt. 55.§ (1) bekezdése szerint a szülő kérésére az igazgató adhat felmentést.
Ennek értelmében a tanulók az első tanítási napon is csak a szülő írásbeli kérésére mehetnek ebéd után haza.
Iskolavezetés

VII. Megyei Német Nyelvi Civilizációs Verseny
2020. november 9.
Kedves Versenyzők és felkészítő Tanárok!
Üdvözlünk Benneteket és szeretettel várunk a SÁIK Székhelyintézmény VII. Megyei Német Nyelvi Civilizációs Versenyén, amelynek témája: WIEN
Olyan háromfős hetedik és nyolcadik évfolyamos csapatok jelentkezését várjuk, akik a német nyelvet már legalább két évig tanulták az iskolában.

Szuret
2020. október 24.
Iskolánk évtizedek óta nagy gondot fordít a hagyományok ápolására. Október utolsó hetében az őszi teendőket és a szüreti szokásokat elevenítették fel a gyerekek a 3.c osztályosok segítségével.
Magyar népmese napja
2020. október 8.
161 évvel ezelőtt ezen a napon született Benedek Elek, a nagy mesemondó, akinek a születésnapján a népmese napját is ünnepeljük.
Határtalanul program
2019. május 24.

Intézményvezetői pályázat
2017. november 4.

Országos idegen nyelvi mérés eredményei
2017. június 23.

Beszámoló Egészséges Gyermekekért Alapítvány tevékenyégéről
2017. június 27.

ANTSZ tájékoztató
2017. január 8.

Tájékoztató szülőknek!
2015. április 20.

Tisztaszoftver program
2015. január 1.
Tovább bővült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Tisztaszoftver programja. Ezzel egyedülálló lehetőség nyílik meg a diákok és szüleik előtt. A Microsoft Digitális Oktatási Alapcsomagjának újabb elemeként most minden iskolás gyerek akár 5 számítógépre, valamint további 5 mobil eszközre ingyen töltheti le otthonában a legelterjedtebb irodai programcsomag, a Microsoft Office legújabb, jogtiszta verzióját...
Adó 1%-a
2015. február 27.
Tisztelt Szülők, Támogatók!
Köszönjük, hogy az elmúlt évben személyi jövedelemadójuk 1%-át alapítványaink, az Egészséges Gyermekekért, a Talent és a Smart Alapítvány javára ajánlották fel.Továbbra is számítunk támogatásukra.Kérjük, hogy jövedelemadójuk 1 %-át ebben az évben is alapítványaink részére ajánlják fel.
Támogatásukat előre is köszönjük!

Egészséges Gyermekekért Alapítvány
Adószám: 19159937-1-12

Talent Alapítvány
Adószám: 19159920-1-12

Smart Alapítvány
A korai két tanítási nyelvű képzés fejlesztésére
Adószám: 18643374-1-12


Tájékoztatás a magyar gyermekvédelmi rendszer működéséről
2017. szeptember 26.
A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben
Új drogprevenciós program
2015. január 1.
A rendőrség a fiatalok kábítószerfogyasztásának megelőzése érdekében a 2014/15-ös tanévtől új szolgáltatással áll a szülők, családok rendelkezésére.
A program minden általános- és középiskolában tanuló gyermek családja számára elérhető. Szakemberünk szülői értekezleten, fogadóórán, telefonon vagy elektronikus levélben nyújt tájékoztatást a kábítószerrel kapcsolatos büntető igazságszolgáltatást érintő kérdésekben.
Az önök drogprevenciós tanácsadója:
Vakarcs József rendőr alezredes
Salgótarjáni Rendőrkapitányság
06/32/411-255 30-68-as mellék
drogmegelozes.salgotarjanrk@nograd.police.hu
Fogadóórák helye és ideje:
Minden hónap 2. keddje 15.00-16.00
Salgótarján, Kossuth út 5. 1. emelet 118.
Telefonos ügyelet ideje:
minden hónap 1. és 3. keddje 15.00-16.00

Felhívás
2015. január 1.
Tájékoztatás hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó jogszabályok változásáról.
Tájékoztató
2015. január 1.
Tisztelt Szülők!
Az ingyenes vagy kedvezményes étkezések lemondásával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adjuk